Lịch khai giảng tháng 6:
– Lớp starters 3h30 – 5h30 PM (thứ 7- chủ nhật): Khai giảng: 04/6/2016.
– Lớp Movers 3h30 – 5h30 PM ( thứ 7- chủ nhật): Khai giảng: 04/6/2016.
– Lớp Ket 17h40 -19h10 (3-5-7): Khai giảng: 07/06/2016.
– Lớp Flyers 17h40-19h10 (3-5-7): Khai giảng: 07/6/2016.
– Lớp Toeic 500 17h30 – 19h10(3-5-7): Khai giảng: 07/6/2016.

– Lớp IELTS 6.5 09:15 – 11: 30 AM (T7-CN): Khai giảng: 12/6/2016.
– Lớp Pre IELTS 09:15 11:30 AM (T7-CN): Khai giảng 11/6/2016
– Lớp Starters 17h40 -19h10 ( 2-4-6): Khai giảng: 24/6/2016.

– Lớp Toeic 1, 17h40 – 19h10 (3-5-7): Khai giảng 28/6/2016
Trung Tâm Ngoại Ngữ Gia Phúc Thịnh 69 đường 28 Khu Ao Sen, Tên Lửa- Bình Trị Đông B, Bình Tân. Đt: 0862.600.306
www.giaphucthinh.edu.vn